Repartint amb Gràcia

Es tracta d’un projecte de treball en xarxa i de participació comunitària en el qual intervé la Fundació, l’associació acidH i el setmanari L’Independent de Gràcia. L’equip es compon de 3 usuaris del servei d’inserció laboral d’AcidH i de dos monitors. Cada divendres, durant els anys 2018 i 2019 s’han recollit a l’editorial, i repartit porta a porta 150 exemplars del setmanari. Han participat de l’activitat 7 usuaris amb diagnòstic d’intel·ligència límit (IL) en rotació.

Les persones amb IL presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials/interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.

Aquests dèficits fa que siguin persones especialment vulnerables amb dificultats personals, socials, educatives i laborals per enfrontar-se a les exigències de l’entorn. Un dels objectius centrals de l’acidH i de la Fundació Can Gelabert és la inserció laboral dels joves i adults amb IL o discapacitat intel·lectual lleugera al mercat de treball ordinari, ja que el treball és un dret i un pas fonamental per a la inclusió social i el benestar. Amb l’acompanyament i el suport de professionals aquest col·lectiu estudia, es forma, aprèn a cuidar-se i a viure amb autonomia, i també a treballar.

L’objectiu general de “Repartint amb Gràcia” va ser generar nous llocs de treball que siguin una plataforma d’entrenament d’habilitats laborals, personals i socials, que permetin millorar l’ocupabilitat de les persones amb IL.

Com aprenen a treballar?