¡Adentro! ®

El projecte Adentro!® té com a objectiu contribuir a millorar les condicions i la qualitat de vida de la gent gran emigrant mitjançant la promoció del voluntariat social i la formació de persones de la tercera edat com a animadors socioculturals i monitors per al treball en centres socials i de dia, en residències i en grups locals de gent gran.

La formació adquirida en el projecte Adentro!® es fonamenta en els coneixements més actuals de la gerontologia, de la psicologia de la persona gran i de l’animació social i capacita els animadors que hi participen per posar en marxa a les seves localitats de residència actuacions molt diverses de caràcter informatiu, social, assistencial i cultural en benefici dels emigrants grans. La Confederació d’Alemanya organitza i du a terme el projecte ¡Adentro!® en estreta col·laboració amb la Fundació Privada Can Gelabert, l’Acadèmia Espanyola de Formació (AEF) i amb les altres organitzacions nacionals de la Confederació Europea.

El projecte ¡Adentro!® disposa d’una metodologia altament especialitzada i contrastada al llarg d’anys per atendre amb eficàcia les necessitats dels emigrants grans i millorar-ne la qualitat de vida.

Els seminaris de formació de ¡Adentro!® s’orienten a l’enfortiment de la personalitat dels participants i a la promoció de les seves competències socials per a la posterior actuació com a multiplicadors (animadors i monitors). Amb aquesta finalitat, es parteix del treball sobre la mateixa biografia i història d’emigració per descobrir la seva riquesa i les potencialitats que encara es poden desenvolupar en la nova fase de la vida com a jubilats i es donen a conèixer i entrenen nous mètodes i tècniques per a la direcció de grups de treball i el treball en equip.

Concepció bàsica d’ADENTRO! ®

L’objectiu del programa és la formació d’animadors socioculturals per a immigrants grans hispanoparlants a Alemanya. La finalitat essencial que es persegueix és millorar la qualitat de vida -des d’un concepte multidimensional- per afavorir-ne el benestar.

Amb una filosofia i una metodologia clara i adequada per al treball amb gent gran se’ls anima a aprendre a ajudar-se a si mateixos, a equilibrar i a millorar-ne l’autoconcepte i l’autoestima.

La formació es fa en la llengua materna dels immigrants al llarg de tres seminaris anuals de cap de setmana amb la possibilitat de continuar assistint per continuar ampliant coneixements.

Se’ls anima a assumir un paper actiu i a promoure el voluntariat en el seu espai social. El propòsit primordial dels seminaris és contribuir al fet que vagi sorgint entre els hispanoparlants a Alemanya una xarxa d’animadors socioculturals capaços de posar en marxa i animar activitats per a la Tercera Edat en Associacions, Centres, Missions Catòliques, serveis de la Creu Roja, etc. El propòsit que es persegueix és evitar l’exclusió fomentant la seva integració i la participació social i política que representi els seus interessos a la societat d’acollida.

L’estructura dels seminaris es fonamenta en una formació bàsica a les àrees de:

I una formació específica a les àrees de: