Missió, visió i valors

La Fundació Privada Can Gelabert, és una petita entitat social sense ànim de lucre, creada l’any 2003 gràcies a l’altruisme d’una família catalana sensibilitzada i compromesa amb el benestar de les persones més vulnerables de la nostra societat. El nostre propòsit és prevenir qualsevol forma d’exclusió social de les persones i col·lectius que considerem més desfavorits, intentant facilitar, en la mesura del possible, el seu desenvolupament, inclusió i participació.

Missió i visió

La nostra missió és desenvolupar, dinamitzar i impulsar projectes socials, assistencials, formatius i empoderadors, en favor de persones amb discapacitats psíquiques, físiques, sensorials, i/o persones en risc d’exclusió social. Volem esdevenir una entitat dinamitzadora del canvi per a les persones amb discapacitat o risc d’exclusió, i per les seves famílies, el seu entorn, i les entitats que s’hi dediquen.

Ens mouen els valors

Ens mouen els valors

Què fem?

Des de la creació de l’entitat, hem dissenyat, implementat i col·laborat en projectes i programes innovadors d’intervenció social. Establim i consolidem convenis amb entitats afins al nostre ideari, per a portar a terme nous projectes i aconseguir aliances estables i estratègies sostenibles.

Com ho fem?

Com ho fem?