Jo també!

Créixer i participar en tots els espais de l’escola.

El gener de 2023 s’inicia el projecte, fet en col·laboració amb la Fundació Aspasim.

El projecte respon a la necessitat de facilitar l’accés directe, a través de l’acompanyament dels recursos necessaris per atendre les necessitats específiques de les persones amb diversitat dins el gran grup, en l’àmbit escolar. Malauradament, l’administració no genera aquests recursos en els espais de l’escola que considera no lectius, però que són de vital importància per la inclusió i desenvolupament d’aquests nens/es, tals com l’espai del menjador, les sortides, excursions i activitats d’oci que es generen entorn de l’escola.

Els objectius del projecte són: