Projecte bugaderia Cet Can Gelabert

Les persones amb discapacitat intel·lectual es troben entre els col·lectius amb major taxa de situació d’exclusió social i desocupació, de manera endèmica. A la fundació Can Gelabert, creiem fermament que tothom mereix oportunitats, i que el treball es tracta d’una experiència clau en la inclusió de qualsevol persona ja que facilita l’adquisició d’alts nivells d’autonomia, autodeterminació, assolir la llibertat econòmica, així com millorar l’autoestima i el sentiment de pertinença a la societat. També té efectes positius en l’entorn directe i indirecte de la persona, ja que tenir una feina també beneficia a la família, i a la percepció social de la persona amb discapacitat.

És per això que, en col·laboració amb l’Associació AcidH, es va donar suport a aquest projecte, destinat a millorar les condicions de treball i habilitats laborals i socials dels treballadors de la bugaderia d’AcidH, gràcies al trasllat de la mateixa a un local més adient i preparat per a l’activitat professional, a Montgat (Barcelona).