Dret a la sexualitat

Les persones amb discapacitat intel·lectual (PDID) i les persones amb afeccions de salut mental (PSM) com qualsevol altre ésser humà, tenen desitjos sexuals, necessiten relacions afectives i llibertat per expressar la seva sexualitat. En aquest sentit, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (UNCRPD), ratificada per la Unió Europea, estableix que les Persones amb Discapacitat tenen els mateixos drets humans que tothom en tots els àmbits de la vida. Aquests drets inclouen drets relacionats amb la sexualitat. Tanmateix, normalment, les persones amb discapacitat intel·lectual i afeccions de salut mental no tenen una educació i suport sexual integrals per ajudar-les en la seva vida sexual.

El projecte “Dret a la sexualitat” S’ha iniciat aquest 2022, i és un projecte innovador dedicat a oferir formació, suport i acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual, familiars i professionals, sobre drets sexuals i reproductius.

El projecte també serveix per generar un espai protegit de cures, on les persones puguin compartir experiències, dubtes o preguntes dirigides tant a professionals com a companys/es, sobre una temàtica que massa cops encara és rebutjada per ser un tabú, o tractada de forma secundària i poc específica.

La Fundació Astres participa del projecte Europeu SMARTS, a on s’intercanvia informació i bones pràctiques, en la matèria de suport a la presa de decisions. Aquesta participació garanteix que es tracta d’un projecte tant innovador com ajustat a la necessitat social actual.

També és important el treball en xarxa amb altres entitats, per multiplicar l’impacte de les accions, recollint bones pràctiques i experiències d’èxit.