Projecte Col·loqui

COL·LOQUI és un projecte de prevenció, intervenció social i educació comunitària basat en el coneixement de la realitat quotidiana d’aquestes dones-immigrants-marroquins a través de l’experiència directa, la pràctica i el tracte freqüent. Hi van participar 24 dones de Barcelona i Rubí d’entre 61 i 21 anys.

Prenent com a base la metodologia i objectius del projecte Famílies²=formació x alimentació es planifica el projecte COL·LOQUI dirigit a dones d’origen marroquí, la majoria participants, tant al projecte citat com al Projecte Taller de Llanes.

Objectiu general:

Promoure i facilitar la participació de les dones immigrants en la millor integració a la societat catalana.

Objectius ESPECÍFICS: