El passat setembre de 2022, es va iniciar el projecte “Dret a la sexualitat”, fruit de la col·laboració entre la Fundació Astres i la Fundació Can Gelabert.

La Fundació Astres La Fundació Astres és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, intel·ligència límit, malaltia mental i les seves famílies.

Actualment, gestionen serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona i Terres de l’Ebre, atenent a més de 300 persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental i les seves famílies.

La finalitat del projecte, és oferir formació i acompanyament pel que fa a la presa de decisions en l’àmbit socioafectiu. En els primers 2 mesos d’activitat, ja s’han realitzat 141 formacions a persones amb discapacitat, així com als 51 professionals que treballen directament per afavorir el benestar i l’autonomia d’aquestes persones.

El projecte “Dret a la sexualitat” aprofita els coneixements de la Fundació Astres gràcies a la seva participació en el projecte d’investigació europeu “SMARTS – Suport en la presa de decisions en l’àmbit de la sexoafectivitat.”, així com la seva participació en diversos grups de treball catalans i de nivell estatal.

El projecte s’ha iniciat al setembre 2022, i té una durada màxima prevista de dos anys.

Es tracta d’un projecte pioner i necessari, basat en la metodologia de suport en la presa de decisions, que busca que la persona sigui la protagonista de la seva vida, d’una manera informada i amb els suports necessaris per fer efectius els seus objectius de vida independent.

El projecte està rebent molt bona acollida entre les persones destinatàries, així com professionals i famílies. Està executat per una persona llicenciada en psicologia, i amb estudis complementaris de sexologia, i amb el suport d’una sexòloga experta en temes relacionats amb la sexoafectivitat i la discapacitat.

S’estructura en 9 sessions grupals de temàtiques diferents, així com sessions individuals personalitzades per a tractar inquietuds i casos concrets. S’allargarà al llarg de l’any 2023, quan s’avaluarà el seu impacte i es podrà decidir si és necessari allargar-lo per més temps.

Es tracta d’una nova aposta de la Fundació Privada Can Gelabert, qui aportarà la supervisió i suport necessaris pel bon desenvolupament del projecte, i que va en la línia de la seva visió innovadora i apoderadora pel que fa a la inclusió de les persones amb discapacitat.